NYHETER
7 juni 2021

Sarpsborg kommune lykkes i å finne den endelige løsningen på nøkkelproblemet hos Swedlock

Når norske helsemyndigheter kom på banen med sine sterke anbefalinger til kommunene om å prøve ut velferdsteknologi var Sarpsborg kommune raske på labben med å starte utprøving av forskjellige løsninger. Etter å ha jobbet med Swedlocks system siden 2018 kan de i dag ikke tenke seg en hverdag uten de digitale nøklene.

Dere var tidlig ute med satsing på velferdsteknologi i Sarpsborg. Hvordan har reisen vært fram til der dere er i dag?

– Sarpsborg kommune startet tidlig med velferdsteknologiske løsninger. Det har vært en flott reise, hvor vi har mange suksesshistorier, blant annet med nøkkelsystemet som er innført.  Det har vært en del prøving og feiling, men det har også gitt oss erfaringer vi har med oss videre.

På hvilken måte inngår digital nøkkelhåndtering i denne satsingen?

– Sarpsborg kommune satser på bærekraftige tjenester, og elektronisk nøkkelhåndtering var en stor satsning i kommunen i året 2018. Vi hadde et stort ønske om en bedre nøkkelhåndtering, spesielt i hjemmetjenesten. Nøkkelhåndtering har også vært en anbefaling fra Helsedirektoratet nasjonalt.

Hvor lenge har dere brukt digitale nøkler og låser? 

– Vi startet med digitale nøkler og lås fra Swedlock høsten 2018. Det var ferdig implementert i kommunen i februar 2019. Nå klarer vi ikke se for oss en kommune uten et trygt og effektivt nøkkelsystem.

Hva er de største gevinstene med denne satsingen? 

– Den største gevinsten er tiden vi sparer på nøkkelhåndtering i det daglige. Det forenkler hverdagen til ansatte da de kun har en personlig nøkkel som kan benyttes til alle dører. Ved akutte tilfeller kan vi også komme oss raskere inn til pasienten enn det vi gjorde tidligere. Det brukes mindre tid på å lete etter nøkler, og de ansatte må ikke lenger vente på hverandre for å overlevere nøkler ved hasteoppdrag. Vi ser også at systemet har god kvalitet, som tryggere våre innbyggere.

Hvilke vurderinger ble gjort i forkant av innkjøpet av digitale låser, hva var de viktigste kriteriene?

– Vi ønsket en digital løsning med god kvalitet, brukervennlighet og det måtte tåle det nordiske klimaet. Det var viktig for oss å gå for et system, som ikke krevde endringer på dører, og at pasientenes egne nøkler fortsatt kunne benyttes.

Hvordan ble prosjektgjennomføringen organisert, prosjektledelse, tidsbruk, ekstra ressurser, hvor mye hjelp fikk dere fra Swedlock.

– Det er ofte ressurskrevende å sette i gang med noe nytt. Swedlock hjalp oss godt i gang med opplæring og montering, og vi benyttet også et lokalt låsefirma. Senere ansatte vi en egen låsspesialist for montering, demontering og administrering av systemet.

Har dere noen gode tips til andre som skal investere i digitale låser som en del av velferdsteknologisatsingen?

– Det er viktig å gjøre gode kartlegginger både av boliger og låser, og ha et tett samarbeid med brukere og ansatte. Det er nødvendig å ha dedikerte personer som jobber med velferdsteknologi. Det må opprettes gode rutiner for hele løsningen, som for eksempel lagring av brukernes originale låser, ansattes kontakt med låsmontør og håndtering av nøkler og låser.

Hvordan har responsen vært fra de som bruker systemet?

– Responsen, både fra ansatte og brukere, har vært meget positiv. Ansatte slipper å dra med seg et stort knippe med nøkler når de drar ut, og har mulighet til å komme seg inn når det er nødvendig.

Brukerne synes dette er en god løsning, og de mener det gir trygghet at de ansatte kommer seg inn til dem ved behov.

Hvordan har det vært å samarbeide med borettslag og byggeiere for å få tillatelser til å sette opp digitale låser på hovedinnganger og lignende.

– Vi har hatt en god dialog med borettslag og byggeiere ved hjelp av informasjonsskriv, møter og befaringer der det var behov. Velviljen har vært stor da de aller fleste forstår at dette er et hjelpemiddel for deres beboere. Når det viser seg at det ikke skader fasaden, og det kan reverseres, er dette helt uproblematisk.

Hvorfor valgte dere nettopp Swedlocks løsning? 

– Swedlock har en bærekraftig løsning som er en stabil og sikker. Låsene trenger ikke eget batteri, men får strøm fra e-nøkkel gjør at det ikke er et stort behov for vedlikehold hos brukerne. E-nøkkelen er personlig for den enkelte ansatte, som igjen gir trygghet for brukerne.