NYHETER
4 juni 2021

Norsk kommun hittade dörr till framtiden i Halmstad

Norska hälsovårdsmyndigheter gick ut och rekommenderade kommunerna att gå över till digital nyckelhantering. Sarpsborg har snabba ben när det gäller välfärdsteknologi och nappade tidigt. Den norska kommunen nära svenska gränsen har jobbat med Swedlocks system sedan 2018 och kan idag inte tänka sig en vardag utan de digitala nycklarna.

Ni var tidigt ute med satsningar på välfärdsteknologi i Sarpsborg. Hur har resan sett ut?

– Det har handlat mycket om att testa sig fram och lära längs vägen. Vi har samlat på oss en hel bank av erfarenheter, och har nu många framgångshistorier. Inte minst den som handlar om digital nyckelhantering.

På vilket sätt är digital nyckelhantering en investering i välfärdsteknologi?

– Faktum är att digital nyckelhantering varit en rekommendation från nationella norska hälsovårdsmyndigheter. För oss gick den rekommendationen hand i hand med vårt fokus på hållbara tjänster. Vi var främst intresserade av digital nyckelhantering i hemtjänsten när vi startade. Det var en stor investering för oss då, 2018. Ett säkert och effektivt nyckelsystem har så många fördelar, och nu kan vi inte föreställa oss kommunen utan digitala nycklar och lås.

Vilka är de största fördelarna med digital nyckelhantering?

– Den största fördelen är den tid vi sparar på nyckelhantering dagligen. Det förenklar medarbetarnas vardag eftersom de bara har en enda personlig nyckel som kan användas för alla dörrar. I akuta fall kan vi också komma till patienten snabbare än tidigare. Mindre tid spenderas på att leta efter nycklar och anställda behöver inte längre vänta på varandra för att lämna över nycklar för brådskande uppdrag. Vi ser också att systemet håller högsta kvalitet, vilket innebär en ökad säkerhet för våra invånare.

Vilka bedömningar gjordes före köp av digitala lås, vilka var de viktigaste kriterierna?

– Vi ville ha en digital lösning med god kvalitet, hög användarvänlighet och den var tvungen att klara det nordiska klimatet. Det var viktigt för oss att inte behöva byta dörrar och att vårdtagarens egna nycklar fortfarande kunde användas.

Hur gjorde ni med implementeringen;  projektledning, tidsanvändning, extra resurser? Hur mycket hjälp fick ni från Swedlock?

– Det är ofta resurskrävande att starta något nytt. Swedlock hjälpte oss att komma igång med utbildning och installation, och vi använde oss också av ett lokalt låsföretag. Senare anställde vi en separat låsspecialist för installation, demontering och administration av systemet.

Har du några bra tips för andra som ska investera i digitala nyckelhantering?

– Det är viktigt att göra en grundläggande kartläggning av både hem och lås och ha ett nära samarbete med användare och anställda. Det är nödvändigt att ha engagerade människor som arbetar med välfärdsteknologi. Bra rutiner måste upprättas för hela lösningen, såsom lagring av användarnas ursprungliga lås, anställdas kontakt med låsmontören och hantering av nycklar och lås.

Hur har responsen varit från dem som använder systemet?

– Gensvaret, både från anställda och användare, har varit mycket positivt. Anställda behöver inte ha med sig ett stort nyckelpaket när de lämnar centralen, och de kommer alltid in där de ska, när de ska.

Användarna tycker att det här är en bra lösning och de uppskattar tryggheten i att de vet att personalen kan nå dem snabbt vid behov.

Hur har det varit att samarbeta med bostadsföreningar och husägare för att få tillstånd att sätta upp digitala lås på huvudingångar och liknande?

– Vi har haft en bra dialog med bostadsföreningar och husägare med hjälp av informationsbroschyrer, möten och – när det behövts – besök på plats. Goodwillen har varit stor eftersom de flesta förstår att detta är något som gynnar alla. Det sker ju ingen åverkan på dörrar eller fasader så detta har faktiskt varit helt oproblematiskt.

Varför valde ni Swedlocks lösning?

– Swedlock har en hållbar lösning som är stabil och säker. Låsen behöver inget eget batteri utan tar emot ström från nyckeln vilket innebär ett minimalt underhållsbehov. Nyckeln är personlig för den enskilde medarbetaren, vilket ökar säkerheten.