NYHETER
9 november 2022

Pilotprosjektet med Norges to største nettselskaper er i mål! 

Og Swedlock har løst en bransjespesifikk utfordring med å sikkerstille at hengelåser ute i felt faktisk er låst, på rett plass! 

For fire år siden tok Norges to største nettselskaper, Elvia og Tensio, en beslutning om å sammen forsøke å løse bransjens utfordringer med nøkler på avveie og ulåste låser, koblet til de høye krav på sikkerhet som finnes for disse virksomhetene. Overgangen fra mekanisk til digital låsløsning ga muligheter til å finne løsninger på problemer som tidligere har vært umulig å løse, kravlisten ble raskt lang. 

Swedlock så flere muligheter med å utvikle eksisterende låssystem sammen med Tensio/Elvia, etter kundespesifikke behov og ønsker innen et nytt marked for Swedlock – samfunnskritisk infrastruktur. 

Blant annet handlet det om å løse ulike behov i ulike miljøer; alt fra dørmiljøer i Oslos kulverter til linjebrytere på fjellet. 

Det var mange krav da pilotprosjektet startet, men de viktigste var:

  1. Å innføre et digitalt låsesystem uten batteri, som fungerer offline, under ekstremt tøffe værforhold, og som kan styres digitalt. Samtidig ble det stilt krav til online-funksjonalitet i bl.a. varslingsfunksjonen
  2. Brukeren skal alltid kunne bruke sin nøkkel. Det skal være mulig å starte arbeidsdagen fra hvor som helst, tilgang til låsene må skaffes direkte ved hjelp av appen, og en mistet nøkkel skal ikke fungere.

Formålet med prosjektet var å finne en løsning som gjør alle trygge og sikre. I disse virksomhetene kan liv stå på spill og DET KAN IKKE GÅ FEIL!

Resultatet av pilotprosjektet er for Swedlocks del et oppgradert digitalt låssystem med innovative løsninger og produkter som Swedlock er alene om på markedet.  En av disse er Swedlock Alert, som sikkerstiller at alle låser er låst når man forlater et høyrisiko område. 

Prosjektet går nå inn i en planleggingsfase hvor vi sammen med Elvia/Tensio forbereder en bredere innføring.

Kontakt Tor Arild Mortveit eller Patrick Halvorsen Tolgensbakk for mer informasjon om Tensio-/Elviaprosjektet eller om du er interessert i hvordan Swedlocks digitale låssystem kan tilpasses for samfunnskritisk infrastruktur.