NYHETER
9 november 2022

Pilotprojektet med Norges två största elnätsbolag är i mål!

Och Swedlock har löst en branschspecifik utmaning med att säkerställa att hänglåsen i högriskområden verkligen är låsta på rätt ställe!

För fyra år sedan tog Norges två största elnätsbolag Tensio och Elvia beslut om att tillsammans försöka lösa branschens låsutmaningar, som är kopplade till de höga krav på säkerhet som finns för denna typ av verksamheter. Övergången från mekanisk till digital låslösning innebar möjligheter att hitta lösningar på problem som tidigare varit helt omöjliga att tillgodose, och kravlistan blev snart lång.

Swedlock i sin tur såg flera möjligheter med att utveckla befintligt låssystem tillsammans med Tensio/Elvia, efter kundspecifika behov och önskemål inom en för Swedlock ny marknad – samhällskritisk infrastruktur. Bland annat handlade det om att tillgodose olika typer av behov i olika miljöer; allt från låsmiljöer i Oslos kulvertar till linjebrytare på fjället.

Kraven var många när pilotprojektet startade igång, men de viktigaste var:

  1. Att införa ett digitalt låssystem utan batteri, som fungerar offline, i extremt tuffa väderförhållanden, och som kan styras digitalt. Samtidigt ställdes krav på online-funktionalitet i t.ex. Alert-funktionen.

  2. Användaren skall alltid kunna använda sin nyckel. Det skall vara möjligt att utgå varifrån som helst, man ska få tillgång till behörigheter direkt med hjälp av appen och en nyckel på avvägar skall vara oanvändbar.

 

Syftet med projektet var att hitta en lösning som gör alla trygga och säkra. I dessa verksamheter kan liv stå på spel och DET FÅR INTE GÅ FEL!

Hög säkerhet är viktigt för befolkningens känsla av trygghet och säkerhet, men det är också viktigt att den som arbetar känner sig trygg och säker. Säker på att allt är låst på korrekt sätt efter att man lämnat ett högriskområde. Med hjälp av Swedlock Alert är det nu möjligt att i efterhand se om ett hänglås är låst på korrekt sätt och på rätt plats om man skulle börja tvivla.

Resultatet av pilotprojektet är för Swedlocks del ett uppgraderat digitalt låssystem med innovativa lösningar och produkter som Swedlock är ensamma om på marknaden.

Nu går projektet in i en planeringsfas där vi tillsammans med Tensio/Elvia förbereder för ett bredare införande.

Kontakta Martin Svanström för mer information om Tensio-/Elviaprojektet eller Per Bielke om du är intresserad av hur Swedlocks digitala låssystem anpassats för samhällskritisk infrastruktur.