NYHETER
30 mars 2023

Stemmen som veileder deg til en løsning

I 30 år jobbet Helena Eriksson som hjelpepleier i Falkenberg kommune. Etter en periode ved trygghetsalarmen hadde hun godt etablerte kontakter med Swedlock, selskapet som leverte de digitale nøklene som Falkenberg brukte. Hun endte opp med å få jobb i Swedlock, og i dag er Helena ankeret i Swedlock-supporten.

Helena har jobbet som supportspesialist i Swedlock siden 2019, gjennom hele pandemien og ut på den andre siden av den.

Det var en brå endring hun gjorde da hun forlot helsevesenet midt i livet etter 30 år. I 2017 jobbet hun på trygghetsalarmen i Falkenberg kommune, en aktivitet som etter hvert gikk over til brann- og redningsetaten. Helena ble både alarm- og låseinstallatør. Fremfor alt var hun ansvarlig for kontakten med Swedlock. Fascinert av løsningene begynte hun å lure på om det ikke ville være kult å jobbe for selskapet med den innovative digitale nøkkelløsningen.

Det var en ledig supporttilling i Swedlock, Helena søkte på den, resten er historie

– Jeg savner mine gamle kolleger noen ganger, men ikke selve jobben. Jeg fikk jo nye fantastiske kolleger i Swedlock. I utgangspunktet er det det samme jeg jobber med nå som da: å hjelpe mennesker. Jeg sitter som førstelinje, og hvis jeg ikke kan løse problemet selv, har vi systemspesialister jeg kan få hjelp av

For Helena Eriksson er god service en æresak

“Jeg tror god service er alfa og omega det absolutt viktigste i et firma. Hvis du kontakter et firma og ikke får god support, vil du verken være fornøyd eller ivrig etter å komme tilbake. Og hvor oppmuntrende er det å sitte i telefonkø i 45 minutter?

“Vi vil at alle anrop skal besvares raskt, av en ekte person. Jeg vil være så hjelpsom som jeg kan være. Nylig ringte noen og hadde problemer med dørautomatikken. Det er ikke vårt område, men jeg ønsket å hjelpe dem med å håndtere problemet og ringte beredskapsansvarlig i kommunen og sørget for at personen fikk hjelp umiddelbart.

Helena setter pris på kontakten med kundene. Ofte er det de samme menneskene som ringer. Noen ganger er det litt venting mens noen sjekker ut en sak. Da kan samtalene handle om alt mulig.

– Noen blir man også litt kjent med på det personlige plan, og vi kan snakke om hvordan helgen har vært. Hadde jeg kjørt bil gjennom landet i sommer, hadde jeg hatt folk å besøke både i nord og sør, som jeg har blitt kjent med gjennom ulike jobbsaker.

En god ånd av service og holdning legger grunnlaget

Ikke alle selskaper har denne holdningen til service eller holdning til kunder. Det er dette som gjør Helena og hennes kolleger i Swedlocks support unike!

“Du kan ikke gjøre alle glade hele tiden, men jeg har et daglig mål, og det er i det minste å få noen i bedre humør. En kunde som ringer inn eller en kollega som ser litt gretten ut. Det skal kanskje ikke mer til enn en vits eller en positiv tone. Man vet jo selv hvor lite kult det føles når du snakker med en fra support og blir møtt av noen som åpenbart leser fra et manus. Som dessuten også har en monoton stemme og ingen engasjement.

– Jeg enker at problemene er der for å løses. Det er sånn jeg tenker hver dag. Og det er ingen dumme spørsmål. Det er viktig at kundene tør å stille det samme spørsmålet om og om igjen. Det er et spørsmål om tillit. Det er service der også. Noen saker som vi oppfatter som enkle, kan være mer kompliserte i en bestemt virksomhet.

Supportfunksjonen hos Swedlock settes pris på

Magnus Lindwall, ettermarkedssjef, hører ofte hvilken flott jobb supportteamet hans gjør. På forskjellige måter.

– Vi håndterer alle mulige forskjellige saker, alt fra hvordan du bytter batteri i en nøkkel til avansert systemkonfigurasjon. Hvis problemet ikke kan løses med førstelinje, har vi systemspesialister i teamet. Vår responstid er veldig bra. Vi ønsker å behandle saker raskt og ha 24/7 support i hele Norden.

– Vi hører mye bra om supportfunksjonen i feltet. Helena er veldig populær, og ansiktet vårt utad der hun sitter i første linje. Helena er også en høyt verdsatt kollega med et stort hjerte. Hun forstår kundene og deres situasjon godt etter 30 år i kommunal tjeneste, og det er verdifullt for alle parter.