PRESSMEDDELANDEN
19 juli 2019

Halmstad kommun först ut med “Nyckeln till Staden”

Många kommunala verksamheter hanterar stora mängder nycklar och lås i sitt dagliga arbete vilket leder till mycket administration, logistiska svårigheter och ökade kostnader. När Halmstad kommun under 2018 skulle upphandla nya digitala låssystem såg man behovet av att förenkla nyckelhanteringen och valet föll på Swedlock som leverantör. Nu har de första installationerna kommit på plats och i samband med detta samlades ansvariga från kommunens berörda förvaltningar och bolag tillsammans med representanter från Swedlock.

Det var en månghövdad skara som samlats vid pressmötet vid Ljungblommans äldrelägenhetshus i Simlångsdalen för att presentera den första delinstallationen av Swedlocks digitala låslösning i Halmstad kommun. Från kommunen fanns ansvariga från hemvårdsnämnden och hemvårdsförvaltningen men även Räddningstjänsten och renhållningsbolaget HEM bidrog med ansvarig personal.

– Det är när flera av kommunens verksamheter samverkar som våra låslösningar kommer till sin fulla rätt. Där hanteringen av tusentals nycklar försvinner men samtidig möjlighet att enkelt dela tillgång till gemensamma lås – det är det vi kallar “Nyckeln till staden”, säger Swedlocks VD, Johan Hörberg.

Låsinstallationen på Ljungblommans äldrelägenheter innefattar ett 70-tal dörrar där huvudsakligen Swedlocks DUO-lås monteras, en låstyp där den vanliga låscylindern behålls för den boende att använda, men kombineras med en digital cylinder för hemtjänstpersonalen. Även soprum och entréer har bestyckats med digitala lås så att bl.a. även renhållningsbolaget och räddningstjänsten får access till valda delar av byggnaden.

– Nu har även fastighetsskötare, sjuksköterskor och sjukgymnaster möjlighet att, efter utdelad behörighet, komma in fastigheten och hem till hemtjänstkunder utan att behöva hantera flera olika nycklar. Vi har bara fått positiva reaktioner från de som använt systemet, säger Anna Pettersson, enhetschef för Simlångsdalens hemtjänst.

I Halmstad har nio av de kommunala bolagen rätt att avropa lås enligt avtalet. Inom hemtjänsten kommer det att monteras ca. 2500 av Swedlocks lås och totalt runt 3500 lås i kommunen.

Inom räddningstjänsten kommer man inom kort att utrusta räddningsfordonen med synkstationer för de digitala nycklarna vilket kommer underlätta både vid inspektion av befintliga larminstallationer som vid utryckning.

– Vi ser stora fördelar med att förenkla och samordna nyckelhanteringen inom kommunen. Vid brand eller automatlarm kan vi nu bli tilldelade behörighet att öppna dörrarna på berörda fastigheter och slipper – i värsta fall – att bryta upp dörrar i onödan, menar Hans Ekberg, förvaltningschef vid räddningstjänsten i Halmstad. 

Monteringen av låsen sker primärt av Swedlocks egen personal, men det hålls även utbildning för de olika förvaltningarnas personal så att även de kan utföra installation och underhåll. Ambitionen är att utrullningen av låsen ska vara klar före årsskiftet.