PRESSMEDDELANDEN
27 november 2019

Swedlock – en del av SOS Alarms nya tjänst ”Smart Passage”

Swedlock AB:s innovativa digitala låsteknik är en integrerad del när SOS Alarm nu lanserar tjänsten Smart Passage för fastigheter med automatlarm. Genom digital behörighet och inpassage till fastigheter effektiviseras räddningstjänstens arbete och livsviktig tid kan sparas vid insats.

SOS Alarms lanserar i dag sin nya unika tjänst Smart passage som hjälper räddningstjänsten till effektivare insatser eftersom de slipper krånglig nyckelhantering vid larm. Idag förvaras stora mängder fysiska nycklar i skåp på brandstationerna vilket leder till en onödig administrativ börda för räddningstjänsten. Det förenklar också för fastighetsägare som slipper förse räddningstjänsten med gällande nycklar till sina lås. Med införandet av Smart passage erbjuds istället en effektivare och säkrare digital nyckelhantering där SOS Alarm automatiskt genererar tillfälliga behörigheter för räddningstjänsten till de fastigheter som berörs av ett larm och som är försedda med den nya smarta lösningen. Swedlocks digitala låsteknik är en viktig del av den nya tjänsten som medger att man enkelt kan förse alla fastigheter med ett smart lås utan att påverka befintlig låsinstallation eller passagelösning.

– Swedlocks digitala låssystem är väl beprövat och används sen tidigare av många offentliga verksamheter och räddningstjänster med mycket gott resultat. Att vi nu med hjälp av vår unika låsteknologi tillsammans med SOS Alarm och Amido gjort en viktig samhällsinnovation ser vi som ännu ett genombrott. Tillsammans har vi vidareutvecklat den bakomliggande tekniken och skapat förutsättningar för att förenkla vardagen för räddningstjänsten och i förlängningen även ambulansen. Tjänsten kan bidra till effektivare insatser och därmed till samhällsnytta i stort säger Swedlocks VD, Johan Hörberg.


Swedlock AB utvecklar, tillverkar och säljer digitala låslösningar företrädelsevis till verksamheter inom offentlig sektor. I dag används företagets system bland annat inom hemtjänst, renhållning, räddningstjänst och energiförsörjning. Bolaget tillhandahåller den moderna “Nyckeln till Staden” som förenklar, effektiviserar och skapar samhällsnytta genom att möjliggöra en bättre samverkan mellan samhällets aktörer i vardagen och vid särskilda händelser. Swedlock är beläget i Halmstad och sysselsätter ett 50-tal personer.

För mer information om Smart Passage kontaktas SOS Alarms pressjour på telefon 08-205307

För mer information om Swedlock AB och ”Nyckeln till Staden” kontaktas VD Johan Hörberg på telefon 010-4348660