NYHETER
9 oktober 2020

Digitala lås: därför bör vi prata om digital nyckelhantering istället för en ”nyckelfri” hemtjänst

Många kommuner söker idag en digital låslösning för att effektivisera arbetet för exempelvis hemtjänsten. Där kan de bland annat hitta lösningar som erbjuder mobila kopplingar och en s.k. ”nyckelfri” vardag. Men bör vi använda en sådan term? Och blir dessa lösningar ens nyckelfria?

Inte riktigt. För digitala lås som öppnas med mobilkoppling är det faktiskt själva telefonen som blir nyckeln. Alltså ytterligare en pryl som kräver underhåll och uppdateringar. Dessutom är det svårt att nå 100% digital låsteckning med denna typ av lösning. Ofta stöter man på problem vid installationen av digitala nyckelfria lås på portar och soprumsdörrar som väsentligt fördyrar installationen eller gör att de helt enkelt inte kan öppnas digitalt. Kommuner upptäcker istället att det inte är praktiskt, eller ens möjligt, att installera dessa lås på många portar och dörrar, vilket resulterar i att vårdpersonal fortfarande behöver hantera mekaniska nycklar. Kommunen kanske bara klarar en låstäckning på 75-80% med en mobilbaserad lösning.

Men 100% låstäckning är precis vad Swedlocks digitala låslösning erbjuder. Våra lås kan installeras på alla dörrar, portar och bommar, och vårdpersonal behöver endast en nyckel som laddas med behörighet till alla lås som hen ska kunna öppna.

Istället för ”nyckelfri” hemtjänst  pratar vi på Swedlock hellre i termer som digital nyckelhantering, vilket ger en mer rättvis bild av funktionaliteten och dessutom ligger mer i linje med vad som eftersträvas. Det vill säga att installationen av en digital låslösning handlar mer om att använda resurser mer effektiv, ökad säkerhet kring nyckelhantering, bättre beredskap för nycklar vid kris, snabbare insatser vid larm och dessutom en kvalitetssäkrad hantering.

Inte en ”nyckelfri” lösning, utan en lösning för digital nyckelhantering  som gör det enklare för vårdpersonal, mer effektivt för administratörer och säkrare för vårdtagare. Vilket vi tycker är det viktigaste.