PRESSMEDDELANDEN
11 november 2020

Ambulansen snabbare på plats med Smart Passage

Tiden från larm till det att ambulansen är på plats är ofta kritisk. Nu är Region Kronoberg först ut med att testa Smart Passage för ambulanser. En digital nyckel från Swedlock ger omedelbart tillgång till den fastighet som 112-samtalet kommer ifrån, utan risk för fördröjning på grund av tillexempel saknade portkoder. 

SOS Alarm har utvecklat Smart Passage, en tjänst som ger blåljuspersonal snabbare tillträde till fastigheter vid larm. Digitala nycklar förses med rätt behörighet i samband med larmtillfället. Ingen tid behöver gå förlorad på att leta upp nyckelskåp eller ta reda på portkoder. Tidigare har Smart Passage främst använts av Räddningstjänsten, nu är Region Kronoberg först ut med ett pilotprojekt för ambulanser.

–  Vid ambulansutryckningar kan varje sekund vara livsavgörande. Genom att ansluta fastigheten till Smart Passage kan insatstiden minska avsevärt, säger Malin Cohn, tjänsteutvecklare på SOS Alarm.


När en ambulans rycker ut vid sjukdom eller olycka frågar SOS Alarm efter information som underlättar en så snabb insats som möjligt, exempelvis portkoder. Men det är inte alltid uppgifterna finns, eller den larmande personen kan lämna dem. Är fastigheten ansluten till den nya tjänsten Smart Passage från SOS Alarm är det eventuella problemet undanröjt. En och samma digitala nyckel funkar överallt och laddas blixtsnabb med rätt behörighet i samband med larmet. Tjänsten är utvecklad av SOS Alarm i samarbete med Swedlock AB, som tillhandahåller smarta batterifria lås och digitala nycklar kopplade till en molntjänst.

Region Kronoberg är nu första region att testa Smart Passage för ambulanser.

– Vi tror att det här kan ge hälsovinster och till och med rädda liv. Tiden från larm till att ambulansen är på plats är ofta kritisk. Smart Passage kapar värdefulla sekunder på utryckning och transport, säger Roland Gustbée (M), ordförande i Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd.


Även Växjöbostäder samt Växjö Kommun deltar i piloten som beräknas pågå i fyra månader.

Smart Passage bygger på att blåljusaktörens fordon är utrustade med teknik som möjliggör digital inpassering och att fastigheterna är uppkopplade mot Smart Passage genom befintligt passersystem eller genom installation av smarta lås. När ett 112-samtal inkommer tilldelas blåljusresursen automatiskt behörighet till den fastighet där den hjälpsökande befinner sig. I det utryckande fordonet finns en blipp och en digital nyckel som tilldelas behörighet för inpassering. Blåljusaktörens behörighet till fastigheten är endast aktiv under insatstiden.
 
Om Swedlock och Nyckeln till staden
Swedlock har utvecklat smarta låssystem till samhällets aktörer i mer än 15 år. Vår digitala plattform ger samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, räddningstjänst, infrastrukturbolag och renhållning en och samma smarta nyckel till stadens alla funktioner. Det är en lösning som sparar både tid och pengar och som ökar tryggheten. Vi kallar lösningen för Nyckeln till Staden. Swedlock har ett 50-tal anställda och huvudkontoret finns i Halmstad.