PRESSMEDDELANDEN
9 december 2020

Digitala nycklar öppnar nya vägar i Norrbotten

Många kommuner ser stora samhällsvinster med att digitalisera nyckelhanteringen. Verksamheter som hemvård och räddningstjänst kan vinna mycket när en enda nyckel funkar överallt, utan att det tummas en millimeter på säkerheten. Nu har 14 kommuner i Norrbotten gjort en unik gemensam upphandling där över 100 verksamheter kan börja arbetet med att digitalisera nyckelhanteringen.

Det är Norrbottens E-nämnd, med stöd av Luleå kommun, som ansvarat för upphandlingen, där Swedlock AB i slutändan bedömdes stå för den bästa lösningen. Ett tålmodigt arbete har lett fram till en plattform där över 100 kommunala verksamheter i Norrbottens läns 14 kommuner signerat ett gemensamt ramavtal för de kommande fyra åren.

– Unikt, det är hatten av, säger Joel Eliasson, försäljnings- och marknadschef på Swedlock, om utmaningen i att få vitt skilda verksamheter att enas kring samma lösning.

– Bredden i avtalet gör den potentiella samhällsnyttan ännu större. Nu kan hemtjänst, energibolag, renhållning och räddningstjänst samverka och spara både tid och pengar, samtidigt som servicen till invånarna förbättras. Och ingen behöver göra en egen upphandling.

Gammaldags nyckelhantering är en utmaning inom många samhällsviktiga verksamheter. Nyckelknipporna ska förvaras och administreras. De kräver en massa extra fotarbete när medarbetare måste hämta och lämna dem på en central plats. Med Swedlocks smarta digitala nycklar och lås fungerar en och samma nyckel överallt. Alla använder samma lösning och kommer in där de ska, när de ska. Ingen riskerar att behöva vänta för att en viss nyckel inte finns på rätt plats. Låsen installeras enkelt på allt från dörrar till bommar och medicinskåp och ersätter eller kompletterar befintlig lösning.

När arbetspasset startar aktiveras nyckeln via en synkstation. Nyckeln laddas med relevant behörighet för arbetspasset och slutar att fungera vid arbetspassets slut. Allt loggas och alla användare, lås och nycklar administreras i en molntjänst.

En medarbetare inom hemtjänsten kan agera direkt vid tillexempel ett trygghetslarm, utan att behöva åka in och hämta en analog nyckel i ett centralt skåp. Renhållningsarbetare kan passera alla grindar och komma in i alla soprum utan att behöva rota igenom en nyckelknippa som kan väga flera kilo. Brandmän slipper att leta efter en nyckel i ett brandskåp. För att nu nämna några konkreta exempel på vinster med digital nyckelhantering.