NYHETER
27 september 2021

Full koll på medicinen med smart, digital lösning

När stöldbegärliga mediciner försvinner startar en kedja utan en enda kul länk. Men med digitala medicinskåp ändras bilden. Man får full koll på allt, vässad service och maximal säkerhet.

Sjuksköterskan i den mellanstora mellansvenska staden ville helst inte misstänka någon när problemen med läkemedelsvinn eskalerade. För det vill man ju inte. Hon hade heller ingen större lust att ägna värdefull arbetstid åt att utreda saken, men problemet var hennes vare sig hon ville eller inte. Det gillrades efter många om och men en fälla och tjuven åkte fast. Och som sjuksköterskan sa: Det var den vi minst anade.

– Hon sade att de hade behövt digitala medicinskåp på hennes arbetsplats och mycket riktigt införskaffades sådana efter den här händelsen. Vi har levererat närmare 10 000 skåp till olika verksamheter ute i landet och efterfrågan ökar hela tiden. Kommunerna har kommit olika långt men det är en tidsfråga innan alla kommuner har skaffat digitala medicinskåp, det är jag övertygad om, säger Monica Lundin, affärsområdesansvarig för Äldreomsorg på Swedlock i Halmstad.

Digitala medicinskåp kommer in och gör dåtid av nutida problem. Swedlocks lösning är unik eftersom den tar hand om hela strukturen. Kolla här:

  • Låsen är batterifria och kräver heller ingen el- eller nätverksanslutning.
  • Det finns digitala utbytescylindrar att montera på befintliga skåp, tänk dig ett pentry i ett särskilt boende där man gjort om ett av köksskåpen till medicinskåp.
  • Det finns kompletta medicinskåp men också en skåp-i-skåp-lösning där man låser in narkotikaklassade läkemedel i ett litet skåp, som placeras i det större. Då kan omsorgspersonal lätt komma åt huvudvärkstabletter, plåster etc, medan bara en sjuksköterska med rätt behörighet kommer åt mer stöldbegärliga läkemedel.
  • Det finns lösningar anpassade för förråd, läkemedelsvagnar, befintliga skåp och till och med hänglås för de mediciner som förvaras i kylskåp.

 

Med den digitala lösningen från Swedlock så loggas all hantering. Man kan se vem som öppnat, när det öppnats. Det går smidigt och lätt att styra behörigheten så att rätt person hela tiden kommer åt medicinen i rätt tid. Efter ett avslutat arbetspass inaktiveras nyckeln och ingen obehörig kan komma in i skåpen. Även försök till upplåsning loggas, så att man kan se mönster och beteenden och sätta in åtgärder.

En annan given uppsida: Mekaniska nycklar som lätt får fötter är ett minne blott. Därmed också den hantering som gammeldags nycklar kräver när personal byts ut och rutiner ändras. För den enskilde medarbetare medger en digital nyckel att hen kommer in överallt i rätt tid utan strul.

I slutändan kan ett digitalt medicinskåp faktiskt rädda liv. Det är förstås en nyckelgrej.

Läs mer om digitala medicinskåp här.