PRESSMEDDELANDEN
19 maj 2021

Norges största elbolag hittar digital smartness hos Swedlock

Stora elbolag som Elvia och Tensio har en massa elstationer i sin verksamhet. Stationer som förstås är utrustade med lås. Nu har bolagen tecknat ett gemensamt ramavtal med svenska Swedlock. Och därmed blir nyckelhanteringen digital. På sikt kommer hundratusentals lås bli digitala och resultera i ökad säkerhet, smidigare hantering och stora tidsbesparingar.

Norges största elbolag Elvia har tillsammans med Tensio, som är den ledande aktören i Trøndelag, gått ut i gemensam upphandling kring digitala hänglås för de tusentals elstationer som finns runt om i företagens upptagningsområden. Leveransen inleds med ett pilotprojekt, men kommer på sikt att omfatta hundratusentals lås.

Upphandlingen ställde tämligen specifika krav på att de digitala hänglåsen skulle klara både hårt klimat med stora temperaturväxlingar och fuktiga miljöer. Dessutom behövde låsen kunna tala om att de sitter på rätt plats och att de är låsta – men de skulle också vara batterifria utan vare sig vanlig strömförsörjning eller internetuppkoppling.

Den lösningen är inte så lätt att hitta. Men rätt kombination fanns hos Swedlock.

– Elvia och Tensio var tydliga med att låsen skulle klara en hög säkerhetsklassning och skydda anläggningarna mot sabotage. Det är samhällskritisk infrastruktur vi talar om här. Men det var också viktigt att kunna säkerställa att varje hänglås sitter på rätt plats och är låsta, för att förhindra obehörigt tillträde och eventuella personskador, säger Tor-Arild Mortveit, daglig ledare på Swedlock AS.

Gammaldags nyckelhantering är en utmaning inom många samhällsviktiga verksamheter. Nyckelknipporna ska förvaras och administreras. De kräver en massa extra fotarbete när medarbetare måste hämta och lämna dem på en central plats. Med smarta digitala nycklar, lås och passersystem fungerar en och samma nyckel överallt. Swedlocks digitala lås är batterifria och behöver inget underhåll. Nyckeln klarar många tusen öppningar och larmar i god tid innan batteriet behöver bytas.

– Vi ser fram emot en enklare administration av nyckelsystemet och den ökade säkerheten som uppstår när vi vet att låsen är låsta och hänger på rätt plats, säger Rolf Andresen, projektledare för upphandlingen hos Tensio.

– Ett stort genombrott för oss, inom infrastrukturområdet och på den norska marknaden. Vi vet att ytterligare stora elnätsbolag och leverantörer av infrastruktur har behov av våra lösningar, säger Johan Hörberg, VD för Swedlock AB.

Projekteringsfasen är redan igång och kommer efter sommaren övergå i en pilot- och utvärderingsfas som omfattar ett mindre antal lås. Framåt senhösten börjar så utrullningen i stor skala och kommer på sikt omfatta hundratusentals digitala hänglås.