NYHETER
12 april 2022

Smarta passager ger många vinnare, Elajo är en av dem

Räddningstjänsten i Östergötland bestämde sig för att satsa på Smart Passage i effektivitetens och säkerhetens namn. Det var så det kom sig att Elajo blev Swedlocks första återförsäljare i ett win-win-upplägg som kommer att få efterföljare.

Det började med att RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland) bestämde sig för att satsa på Smart Passage, en tjänst från SOS Alarm som möjliggör snabbare insatser för blåljusaktörer. Tjänsten innebär att man använder sig av digitala lås och nycklar, som ger direkt tillgång till den fastighet ett 112-samtal kommer ifrån. ”Ingen ska behöva dö medan någon letar nycklar”, är ledordet.

Kort efter att RTÖG startat igång gick det ut en inbjudan från SOS Alarm till larminstallatörer, där man undrade om några var intresserade av att få en utbildning i Smart Passage? Urban Fredriksson, projektledare Säkerhet, på Elajo i Linköping blev intresserad och gick dit tillsammans med några kolleger.

Elajo matchade de krav RTÖG ställde på sin tänkta leverantör av installationstjänster och på den vägen är det. Nu är Elajo – en entreprenör med bred tjänstepalett som spänner över allt från elinstallationer till slutförvaring av kärnavfall – Swedlocks första renodlade återförsäljare. Eftersom Swedlock är leverantör av digitala nycklar till SOS Alarm och Smart Passage tar Urban Fredriksson emot beställningar från olika kunder. När beställningarna gått iväg och varorna kommit sätter installatörerna i gång med sitt arbete.

– I början hade vi något missöde men nu funkar det jättebra. Ur säkerhetssynpunkt har jag hittills inte upptäckt några svagheter alls. Swedlock har en bra portfölj med produkter där det alltid går att hitta en lösning till varje specifik kund.

– För Elajo i Östergötland har brandlarm varit den största grenen i många år. Samarbetet med Swedlock hjälper oss att bibehålla våra kunder, men också att attrahera nya. Vi har fått ett bredare kontaktnät men också konkreta kunder; jag är faktiskt just nu på väg för att titta på placeringen av ett skåp hos en kund som vill ha Smart Passage. Ofta hör kunder av sig till Swedlock, som i sin tur hänvisar till oss. Vi är utbildade och ligger i framkant för en produkt och en tjänst som är attraktiv och ligger i tiden.

Kristofer Nennestam, affärsområdeschef på Swedlock:

– Det här är det första området där vi använder oss av återförsäljare. Vi satsar på att fler ska kunna bli verksamma så att vi kan öka tempot på utrullningen av Smart Passage i de områden som är aktuella.

FAKTA – Så funkar Smart passage

Smart passage bygger på att blåljusaktörens fordon är utrustade med teknik som möjliggör digital inpassering och att fastigheterna är uppkopplade mot Smart passage genom befintligt passersystem, eller genom installation av smarta lås. När ett 112-samtal inkommer tilldelas blåljusresursen automatiskt behörighet till den fastighet där den hjälpsökande befinner sig. I det utryckande fordonet finns en blipp och en digital nyckel som tilldelas behörighet för inpassering. Blåljusaktörens behörighet till fastigheten är endast aktiv under insatstid