PRESSMEDDELANDEN
16 augusti 2022

Swedlock expanderar vidare tillsammans med RCO

Swedlock ingår från och med sommaren 2022 som en självständig del inom RCO Security Group AB. Swedlock har snabbt tagit en ledande position inom låssystem för framför allt kommuner och andra samhällsviktiga verksamheter. Företaget har en gedigen kompetens inom utveckling och produktion av elektromekaniska låscylindrar och säkra molnbaserade låssystemtjänster.

Med digital nyckelhantering fungerar en enda nyckel till många lås. Ingen elinstallation krävs, inga batterier i låsen, ingen nätuppkoppling eller omständlig administration av analoga nycklar. Med hjälp av Swedlocks digitala så kallade DUO lås kan offentlig service enkelt öppna alla dörrar man behöver för att utföra sin verksamhet, exempelvis hemtjänst eller soptömning. Swedlocks innovativa digitala låsteknik är även en integrerad del i tjänsten Smart Passage från SOS Alarm. Genom digital behörighet och inpassage till fastigheter effektiviseras räddningstjänstens arbete och livsviktig tid kan sparas vid insats.


”För RCO är förvärvet strategiskt, långsiktigt och mycket logiskt. Ett av RCOs huvudsegment är offentlig verksamhet, vilket innefattar kommuner, regioner och myndigheter. Swedlocks elektroniska låssystem som både är unikt och som har internationell potential, tillsammans med RCOs lösningar inom passersystem och larm skapar en enhetlig lösning och bättre användarupplevelse för våra kunder”,
säger Fredrik Sidhagen, VD på RCO.

“Inom många verksamheter i samhället har man utmaningar med effektivitet, tillgänglighet och säkerhet som beror på gammalmodig nyckelhantering. Med digitala låssystem kan man komma tillrätta med dessa problem. Swedlock har levererat unika låslösningar till skandinaviska samhällsviktiga kunder i över 15 år. Vår ambition att vara den bästa leverantören inom vår nisch ökas ytterligare genom förvärvet och vi ser fram mot att kunna fortsätta växa vår befintliga verksamhet och även bredda oss mot nya områden och marknader. Vi är mycket entusiastiska över att få fortsätta vår resa tillsammans med RCO. Genom detta blir vi ännu starkare”, säger Johan Hörberg, VD på Swedlock.

’’Swedlock AB kommer fortsätta sin verksamhet precis som vanligt och verka som ett fristående bolag inom RCO koncernen. Vi kommer bygga vidare på vårt befintliga erbjudande och våra befintliga systemlösningar. Det är heller inga ändringar inom vår organisation, ledning eller vår verksamhet i stort. Vårt huvudkontor i Halmstad kommer fortsatt vara navet i vårt bolag och det är där vi utvecklar och producerar våra produkter och tjänster. Våra kunder och leverantörer kommer med tiden uppleva att vi är en del av ett starkare team med större resurser och fler möjligheter’’, avslutar Johan Hörberg.

RCO gruppen befinner sig på en spännande förändringsresa och förvärvet av Swedlock passar väl in i RCOs tillväxtstrategi och portfölj av framtidens lösningar för tillgängliga, trygga och digitala fastigheter.

För mer information kontakta:

Fredrik Sidhagen, VD, RCO Security Group AB
Telefon: 073-633 40 40
E-post: fredrik.sidhagen@rco.se

Johan Hörberg, VD, Swedlock AB
Telefon: 0706-206653
E-post: jh@swedlock.se

Om RCO Security Group
RCO utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer-, lås- och säkerhetssystem. Vårt erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom närhet till våra kunder skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett smart lås eller kodlås vid en enda dörr, eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet. RCO gruppen verkar under varumärken RCO, Dinbox och Nimly och finns representerade i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.rco.se

Om Swedlock
Swedlocks digitala låssystem är utvecklat för användning inom all typ av kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur. Systemen är anpassade för bruk i nordiskt klimat och med högt ställda säkerhetskrav. Swedlocks unika kombination av avancerade digitala system i kombination med ett brett utbud av elektromekaniska låslösningar, exempelvis DUO-lås gör det möjligt för våra kunder att digitalisera sin nyckelhantering oberoende av befintliga låssystem och därmed öka sin effektivitet, säkerhet och förmåga. Tillverkning och utveckling av Swedlocks produkter sker i Sverige vid huvudkontoret i Halmstad.

Ladda ner pressmeddelande som pdf