UTBILDNINGAR

Våra utbildningar

Administratörsutbildning:
Förkunskaper: Grundläggande datorkunskap motsvarande Officepaketet.
Mål med utbildningen: Att kunna hantera den dagliga driften i
administratörssystemet.
Tid: ca 4 timmar

Handhavandeutbildning:
Förkunskaper: Inga
Mål med utbildningen: Att kunna hantera den dagliga driften.
Tid: ca 0,5 timmar

Installationsutbildning:
Förkunskaper: Grundläggande teknisk förståelse.
Mål med utbildningen: Att kunna hantera den dagliga driften av upp och nedmontering av lås på ”fältet”.
Tid: 1-3 dagar beroende på omständigheter på fältet

Kundunik utveckling och integrationsarbete
I dag efterfrågas och förväntas det ofta att olika system kan integreras eller samspela med varandra. Det kan vara federerad inloggning eller fulla integrationer. Självklart kan vi hjälpa våra kunder med detta. Vi kan också agera integrationssupport till kunder som vill nyttja vårt API för eget integrationsarbete.