NYHETER
25 oktober 2022

Swedlocks digitala låssystem ökar säkerheten och effektiviserar verksamheten

Swedlock positionerar sig inom ny marknad; Samhällskritisk infrastruktur och sjukhus. Inom dessa verksamheter finns mycket att vinna med ett digitalt låssystem; ökad säkerhet, effektivare verksamhet och minskat klimatavtryck. Därutöver ger det digitala låssystemet ökad kontroll genom accesser som kan styras samt att besöken registreras.

– Vår systemlösning är utformad för verksamheter med höga säkerhetskrav, både gällande den fysiska säkerheten och IT-säkerheten, och klarar av problem i infrastrukturen som strömbortfall, säger Johan Hörberg, vd Swedlock.

Den nyligen lanserade uppgraderingen av låssystemet #SwedlockPro innehåller anpassningar för de nya marknaderna. Det finns ett stort intresse från olika verksamheter inom detta område, fler och fler ser potentialen i Swedlocks digitala låssystem; den ökade säkerheten som ett införande skulle innebära samt de positiva konsekvenserna för ekonomi och klimat.

Efter sommaren har Swedlock tilldelats införande inom såväl Region Halland som E.ON Sverige.

Läs hela artikeln i di.se