NYHETER
19 december 2022

Nyckeln som öppnar upp hela staden

Allt fler kommuner går över till digital nyckelhantering. Men det finns olika digitala lösningar och det är inte ovanligt att en enda kommun hanterar och betalar för flera olika lösningar. Hur gör ni i er kommun?

Nyckelhantering är en komplex fråga för kommunala bolag och förvaltningar. Ofta finns det olika digitala lösningar för samma utmaning. Hemtjänsten har en lösning, renhållning har en annan och räddningstjänst en tredje. Trots att alla verksamheter vinner på att kunna samverka och utnyttja varandras låspunkter, både när det gäller effektivitet och kostnader. Många kommuner har fått upp ögonen för detta och vill ta ett helhetsgrepp för kommunens räkning. Swedlock tog tidigt fasta på detta önskemål. Det är nu fullt möjligt att införa en enhetlig digital låslösning, där verksamheter samverkar och nyttjar varandras låspunkter – från sophantering till hemtjänst. Med en enda nyckel.

Har du hört talas om Nyckeln till staden, och undrat vad det betyder?

Det unika koncept Nyckeln till Staden innebär både möjligheter och lösningar som sömlöst sträcker sig in i framtiden.

– Namnet förklarar vad konceptet går ut på; en enda digital låslösning som öppnar upp hela staden. Olika samhällsaktörer kan samverka och nyttja varandras låspunkter. Renhållningsbolagen kan öppna alla soprum, samtidigt som hemtjänst och räddningstjänst kan använda samma lås med sina nycklar – utan att behöva byta ut de befintliga låsen. Den som äger ett lås kan tillgängliggöra det för aktörer även utanför sitt eget konto. Hela tiden med hög säkerhet och utan att man sitter fast i en mekanisk nyckelprofil, säger Swedlocks försäljningschef Joel Eliasson.

Halmstad kommun är ett fint exempel på en kommun som ser värdet i att flera av samhällets aktörer samverkar och nyttjar varandras låspunkter. I Halmstad använder både äldreomsorgen, hemtjänsten, räddningstjänsten, renhållningen och stadsnätet Swedlocks digitala nyckel och låssystem. Och vem vet, det kanske kan bli flera aktörer på sikt?

Även Helsingborgs stad har kommit långt när det gäller samarbete över gränserna. Där har renhållningsbolaget NSR, som ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm infört digital nyckelhantering från Swedlock. Vilket också Räddningstjänsten Skåne Nordväst har gjort. RSNV spänner över fyra kommuner; Helsingborg, Örkelljunga, Ängelholm och Bjuv. Systemet används också inom äldrevården. Dessutom är det en integrerad del av SOS Alarms tjänst Smart Passage som redan används inom många kommuner.

– Sammanslagningarna kan se olika ut från ort till ort och spänna över gränser som går utanför kommunen. Poängen är att det fungerar lika bra överallt. I Norge har landets två största energibolag gått samman kring lösningen och hittat flera synergier. Inte minst i osäkra tider kan det vara en fördel att snabbt kunna öppna upp för partners och leverantörer som måste samverka för att kunna lösa ett problem som har uppstått.

Nya regler blåser nytt liv i den utmaning som många kommuner har med nyckelhanteringen. Tidigare var det kommunens ansvar att se till så att hushållsavfallet forslades ut från staden. Nu ska kommunen förutom avfall, ta hand om insamling av fastighetsnära förpackningar. Den redan omfattande nyckelhanteringen riskerar att bli ohanterlig när fler sopbilar för olika typer av avfall behöver få tillgång till soprummen. Registreringen av nycklar kan med detta komma att femdubblas i vissa kommuner för att hantera olika transportlösningar och låslösningar.

I utmaningen ingår förstås att olika förvaltningar och bolag har olika behov. Men har man väl börjat använda Nyckeln till Staden tar det inte slut på möjligheter.

– Systemet Swedlock Pro är väldigt flexibelt, har offline funktionalitet, fungerar vid strömavbrott och kriser och kan integreras med andra överordnade system. Vi känner att vi verkligen kan erbjuda kommunerna en lösning som ger samhällsnytta, säger Joel Eliasson.

En enda nyckel laddas med rätt behörighet inför varje situation eller arbetspass. Nyckeln slutar att fungera när ett arbetspass är slut. Den fungerar precis överallt, där man har bestämt att den ska fungera. Tidsbesparingen är stor och synergierna ökar ju fler samhällsaktörer som delar på systemet. Borta är snart den tid då personal for kors och tvärs genom städerna för att hämta och lämna nycklar, som ibland kom bort och krävde ytterligare insatser i form av tid och pengar när lås skulle bytas. Det finns fler uppsidor med Nyckeln till Staden. Investeringskostnaden blir mindre när flera aktörer delar på den. Nyanställda och vikarier behöver inte ägna veckor åt att lära sig hur nyckelhanteringen fungerar.

– Vårt nya egenutvecklade och svensktillverkade system Swedlock Pro uppfyller de högsta säkerhetskraven, vilket attraherar samhällsviktiga aktörer som infrastrukturbolag. Det är också utvecklat för att vara ett modernt arbetsredskap för administratörer, installatörer och användare. Jag skulle säja att det är stolthet våra säljare känner när de är ute och berättar om möjligheterna med Nyckeln till Staden, säger Joel Eliasson.