PRESSMEDDELANDEN
Swedlock Pro först att certifieras enl SSF 3523 i högsta låsklassen (S5)
28 februari 2023

Swedlock Pro första certifierade låssystemet enligt SSF 3523 – i högsta låsklassen (S5)

Swedlock blev först med att certifiera ett helt låssystem enligt låsstandarden SSF 3523 klass S5*, vilket betyder att låssystemet är certifierat i högsta låsklassen. ”Certifikatet är ett bevis på att vårt digitala låssystem är ett av de absolut säkraste på marknaden. Både ur ett mekaniskt och ett digitalt perspektiv. Till skillnad från den äldre standarden SSF 3522 omfattar SSF 3523 alla uppkopplade produkter och delar som ingår i ett digitalt låssystem”, säger Johan Hörberg, VD på Swedlock.

Under 2020 tog SSF Stöldskyddsföreningen fram en ny låsnorm för att komplettera normen SSF 3522 Godkänd Låsenhet, vars krav enbart omfattar låscylinder och nyckel, inte programvara. Den nya normen blev även ett komplement till de Europastandarder som gäller för respektive komponent.

 – Låsnormen SSF 3523 gäller helheten. Det här är helt rätt i tiden. I dag är det lika troligt att en verksamhet blir utsatt för en hackerattack som ett inbrottsförsök med kofot och spett, säger Magnus Nilsson, grundare av Swedlock.


Högsta låsklassen

Swedlock Pro uppfyller kraven enligt SSF 3523, klass S5. Det innebär att Swedlocks låslösning är säker nog för att skydda samhällsviktiga anläggningar.

 – Från att vi började utveckla Swedlock Pro för cirka 2,5 år sedan har vi strävat efter att uppnå den här normen i alla led. Vi har alltså byggt systemet med de högst ställda kraven i åtanke. Att vi uppnår klass S5 betyder i praktiken att vi använder den starkaste krypteringen och det säkraste sättet att lagra information i molnet, i nycklar och i själva låset, förklarar Martin Lindvall, utvecklingschef på Swedlock.

Det var RISE (Research Institutes of Sweden AB, tidigare Statens Provningsanstalt), som certifierade Swedlock Pro enligt SSF 3523. RISEs provningsingenjörer har provat de mekaniska delarna och granskat penetrationstesterna på den molnbaserade mjukvaran, därefter har certifieringsingenjörerna certifierat systemet.


”Finns inga certifieringar som ställer lika höga krav”

Nima Azarmehr, Certifieringsingenjör på RISE, som arbetat med certifieringen av Swedlocks Pro system konstaterar att certifieringen som Swedlock tilldelats är unik.

 – Mig veterligen finns det inga andra certifieringar för digitala låsenheter som ställer lika höga krav som SSF 3523, klass S5. Det kommer att komma EU-förordningar som kräver snarlika penetrationstester, men i dagsläget är de långt borta, säger Nima Azarmehr.

Det är viktigt att branschen tar säkerhetsfrågorna på allvar, menar Swedlocks VD, Johan Hörberg. SSF 3523 är ett steg i rätt riktning för att höja den allmänna nivån på låssystem för att klara vår tids utmaningar.

 – Vi har alltid haft högsta säkerhetsnivå som mål när vi utvecklat Swedlock Pro systemet. SSF 3523-certifieringen är ett kvitto på att vi lyckats med denna ambition. Att Swedlocks låssystem är det första i Sverige som 3523-certifieras i högsta klassen (S5) är givetvis något vi är väldigt stolta över, avslutar Johan Hörberg.


*Certifikat C900752, utgåva1, 2023-01-18

Ladda ner pressmeddelande som pdf


Presskontakt

Johan Hörberg
VD Swedlock AB
E-post: jh@swedlock.se
Mobil: +46 706 206653


Om Swedlock

Swedlocks digitala låssystem är utvecklat för användning inom all typ av kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur. Systemen är anpassade för bruk i nordiskt klimat och med högt ställda säkerhetskrav. Swedlocks unika kombination av avancerade digitala system i kombination med ett brett utbud av elektromekaniska låslösningar, exempelvis DUO-lås gör det möjligt för våra kunder att digitalisera sin nyckelhantering oberoende av befintliga låssystem och därmed öka sin effektivitet, säkerhet och förmåga. Tillverkning och utveckling av Swedlocks produkter sker i Sverige, vid huvudkontoret i Halmstad. (www.swedlock.se)

Om RCO

RCO utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer-, lås- och säkerhetssystem. RCO´s erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom närhet till våra kunder skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett smart lås eller kodlås vid en enda dörr, eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet. RCO gruppen verkar under varumärken RCO, Dinbox, Nimly och Swedlock och finns representerade i Sverige, Norge, Danmark och Finland. (www.rco.se)

Länkar