NYHETER
13 maj 2020

Flera räddningstjänster tecknar avtal om “Smart Passage” – SOS Alarms digitala nycklar

SOS Alarm har, tillsammans med bl.a. Swedlock, utvecklat ”Smart passage” – en tjänst som möjliggör effektivare insatser vid bränder genom att förse räddningstjänsten med digital behörighet till fastigheter med automatlarm. Först ut med att börja använda digitala nycklar är Räddningstjänsten i Jämtland, Storstockholms brandförsvar (SSBF) och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

– Vid ett larm om brand måste räddningstjänsten snabbt kunna komma in i fastigheten. Smart passage ger räddningstjänsten digital behörighet till fastigheter vid larm. Vi ser fram emot samarbetet med räddningstjänsterna och hoppas att Smart passage ska bidra till mer effektiva räddningsinsatser, säger Sofia Savander, ansvarig för tjänsten hos SOS Alarm.

En snabb och effektiv insats vid bränder är viktigt för att minimera skada på liv och egendom. Viktiga sekunder går till spillo vid räddningstjänstens insatser när fysiska nycklar till fastigheter som brinner ska hanteras. Tjänsten Smart Passage ersätter räddningstjänstens administration av fysiska nycklar genom att möjliggöra digital inpassering till fastigheter.

– Vi ser klara fördelar med det nya systemet. Det går helt i linje med vår ambition att höja tryggheten i samhället genom att hela tiden arbeta för att bli effektivare och bättre på att lösa våra uppgifter, säger Niklas Nordenskär, chef för Räddningsavdelningen vid Storstockholms Brandförsvar.

Vid Smart Passage utrustas Räddningstjänstens fordon med teknik som möjliggör digital inpassering. Fastigheterna är i sin tur uppkopplade mot Smart passage genom befintligt passersystem eller genom installation av smarta lås. När ett automatlarm går tilldelas räddningstjänsten automatiskt behörighet till fastigheten där larmet har utlösts. I det utryckande fordonet finns en blipp och en digital nyckel som förses med behörighet för inpassering. Räddningstjänstens behörighet till fastigheten är endast aktiv under insatstiden och stängs av så fort händelsen är åtgärdad.

– Det är roligt att Smart passage har blivit en sådan framgång. Smart passage är en unik och samhällsnyttig lösning som vi på Swedlock är mycket stolta över att få vara med och utveckla och leverera tillsammans med SOS Alarm, säger Swedlocks VD, Johan Hörberg.

Swedlock AB utvecklar, tillverkar och säljer digitala låslösningar företrädelsevis till verksamheter inom offentlig sektor. I dag används företagets system bland annat inom hemtjänst, renhållning, räddningstjänst och energiförsörjning. Bolaget tillhandahåller den moderna “Nyckeln till Staden” som förenklar, effektiviserar och skapar samhällsnytta genom att möjliggöra en bättre samverkan mellan samhällets aktörer i vardagen och vid särskilda händelser. Swedlock är beläget i Halmstad och sysselsätter ett 50-tal personer.

För mer information om Smart Passage kontaktas SOS Alarms pressjour på telefon 08-205307

För mer information om Swedlock AB våra digitala låssystem kontaktas VD Johan Hörberg på telefon 010-4348660